Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης – Βήμα στους πολίτες

Την 9η Μαΐου 2021, ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους Ευρωπαίους να συνεισφέρουν παίζοντας κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της.

 

Οι πολίτες, πέρα από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, έχουν την ευκαιρία να μοιρασθούν τις ιδέες τους σε μια πληθώρα κρίσιμων θεμάτων, όπως η υγεία, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, η εκπαίδευση και η κλιματική αλλαγή και να μιλήσουν για την Ευρώπη στην οποία θέλουν να ζουν, διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον.  Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να τοποθετηθούν για τα διάφορα θέματα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://futureu.europa.eu/processes

 

Χρήσιμο Υλικό: Factsheet 1, Factsheet 2