Δήλωσε συμμετοχή και γίνε ένας από τους Bioeconomy Youth Ambassadors

Είστε μεταξύ 18 και 35 ετών και έχετε εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον σε τομείς της βιοοικονομίας ή/και συναφείς τομείς και θέλετε να συμβάλετε στη βιώσιμη και κυκλική μετάβαση της Ευρώπης;

 

Τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετοχή στο Πρόγραμμα Bioeconomy Youth Ambassadors, μέχρι τις 13 Ιουνίου (23:59 CET), το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Ποιος είναι ο ρόλος τους;

Οι Bioeconomy Youth Ambassadors θα ενημερώνουν και θα εμπνέουν με τις δράσεις τους τις κοινότητές τους για θέματα βιώσιμης κυκλικής βιοοικονομίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών τομέων όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοτεχνολογία, τα συστήματα τροφίμων, κ.ά.

 

Πρόκειται δηλαδή για αφοσιωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που επιθυμούν να προσεγγίσουν τις κοινότητές τους, τους νέους και την κοινωνία των πολιτών, υποστηρίζοντας υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για το ρόλο της βιοοικονομίας στην καθημερινότητα των πολιτών.

 

Ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες αναμένεται να αναλάβουν;

Οι αναμένεται να έχουν θητεία μέχρι και δυο έτη και θα λάβουν μέρος στις ακόλουθες δράσεις:

 • Συμμετοχή στο Summer Camp στις 25-27 Ιουλίου 2022 στις Βρυξέλλες, όπου θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θα σχεδιάσουν τις μελλοντικές δραστηριότητές τους ως Youth Ambassadors και θα αρχίσουν να εργάζονται σε διάφορες ομάδες για τη Διάσκεψη για τη Βιοικονομία.
 • Συμμετοχή στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Βιοοικονομία (Bioeconomy Conference) στις 6-7 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας την ΕΕ να σχεδιάσει το περιεχόμενο της Διάσκεψης και συμμετέχοντας στις εργασίες της.
 • Υποστήριξη στην επιλογή των νικητών του διαγωνισμού «Η Βιοοικονομία στη ζωή μου», ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί τις επόμενες εβδομάδες.
 • Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις σε θέματα νεολαίας και βιοοικονομίας.

 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Άτομα ή ομάδες ατόμων, με τρία μέλη το μέγιστο, ηλικίας 18 με 35 ετών, με μόνιμη διαμονή σε ένα εκ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ. Αφορά μαθητές λυκείων, φοιτητές πανεπιστημίων, επαγγελματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, με εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον στους τομείς της βιοοικονομίας, με δέσμευση χρόνου και διάθεση συνεισφοράς στις σχετικές δράσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και γνώση της αγγλικής γλώσσας και να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς άλλα μέσα προβολής για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τη βιοοικονομία.

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή;

 • Δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφορά με τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες τους σε δραστηριότητες που προάγουν την ευρωπαϊκή βιώσιμη μετάβαση.
 • Προβολή των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται.
 • Συμμετοχή στο Summer Camp και στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Βιοοικονομία, με κάλυψη των σχετικών εξόδων.
 • Εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας.
 • Αναγνώριση του ρόλου και τις συνεισφοράς τους από την ΕΕ.
 • Υποστήριξη μεταξύ των μελών της ομάδας καθώς και από την Ομάδα Βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Επιβράβευση με δίπλωμα συμμετοχής στο πλαίσιο τελετής βράβευσης κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για τη Βιοοικονομία.

 

Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει;

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αίτηση, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο εδώ, έως τις 13 Ιουνίου (23:59 CET), αποστέλλοντας μαζί το βιογραφικό σημείωμά του. Η ενημέρωση των επιλεγέντων θα γίνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

 

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τυχόν ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].