Δημόσια Διαβούλευση για την επερχόμενη Πρόσκληση του Green Deal

Η ΕΕ ανακοίνωσε Δημόσια Διαβούλευση για την επερχόμενη Πρόσκληση που αφορά στο Green Deal.

Η πρόσκληση της Πράσινης Συμφωνίας θα κινητοποιήσει την έρευνα και την καινοτομία για να προωθήσει μια δίκαιη και βιώσιμη κοινωνική μετάβαση με στόχο «να μην αφήσει κανέναν πίσω».

Τα έργα αναμένεται να αποδώσουν απτά και ορατά αποτελέσματα σχετικά γρήγορα και να δείξουν πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να παρέχουν στοχευμένες λύσεις για τις κύριες προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας.

Για αυτό το λόγο η πρόσκληση υποστηρίζει:

  • πιλοτικές εφαρμογές, έργα επίδειξης και καινοτόμα προϊόντα
  • καινοτομία για καλύτερη διακυβέρνηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης
  • κοινωνική και καινοτομική αλυσίδα αξίας

Εκτός από την τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη, η πρόσκληση ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την κοινωνική καινοτομία για νέους τρόπους εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών και ενδυνάμωσης των πολιτών.

Σε σχέση με την τρέχουσα πανδημία, η πρόσκληση θα συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική βιομηχανία.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επερχόμενη Πρόσκληση του Green Deal και το πλήρες χρονοδιάγραμμα από την δημόσια διαβούλευση μέχρι και την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_el