Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης “Driving Urban Transitions”

Το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Driving Urban Transitions” (DUT), στο οποίο συμμετέχει και το ΙδΕΚ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετέχει σε δημόσια διαβούλευση που έχει ως σκοπό να διαμορφώσει τις προτεραιότητες της επερχόμενης πρόσκλησης της Σύμπραξης για το 2023. Προσκαλούνται μέλη του DUT, υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες ή/και ερευνητές σε τομείς αστικού μετασχηματισμού, να συμμετέχουν σε έρευνα που θα βοηθήσει το δίκτυο να ανιχνεύσει τις πιο σημαντικές αστικές προσκλήσεις και προτεραιότητες που θα βοηθήσουν τις πόλεις να γίνουν πιο βιώσιμες, κλιματικά ουδέτερες, κατοικήσιμες και χωρίς αποκλεισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν το σχετικό ερωτηματολόγιο (στα αγγλικά) σε αυτόν τον σύνδεσμο, στον οποίο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αξιοποίησης της διαβούλευσης αυτής.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023 και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις τρεις θεματικές περιοχές που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις του DUT:

  1. Circular Urban Economy (CUE)
  2. Positive Energy Districts (PED)
  3. The 15-minute City (15mC)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σχόλιο σχετικά με το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο άτομο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].