Δημόσια Διαβούλευση: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας 2014-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022 την μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε ποτέ σχετικά με τo παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας 2014-2027.

Συνολικά, η διαβούλευση αναμένεται να συμβάλει στην τελική αξιολόγηση του «Ορίζοντα 2020», στην ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντα Ευρώπη» και θα θέσει τις βάσεις για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του «Ορίζοντα Ευρώπη» 2025-2027.

Η δημόσια διαβούλευση επιτρέπει στους συμμετέχοντες/ουσες να:

  • Επισημάνουν τα θετικά στοιχεία αλλά και τις αδυναμίες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και να αξιολογήσουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων.
  • Εκφράσουν απόψεις σχετικά με το σχεδιασμό και τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του «Ορίζοντα Ευρώπη».
  • Προσδιορίσουν τις μελλοντικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου του «Ορίζοντα Ευρώπη» 2025-2027, παρέχοντας στοιχεία για τις μελλοντικές ανάγκες στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, για πιθανές συνέργειες μεταξύ των Προγραμμάτων της ΕΕ, κτλ.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 12 εβδομάδες, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2023. Οι ερωτήσεις, ανοικτού και κλειστού τύπου, είναι διαθέσιμες στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα και οι απαντήσεις μπορούν να δίνονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαβούλευση μέσω του συνδέσμου εδώ (EU Survey).

Τυχόν ερωτήσεις μπορούν να στέλνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].