Δημοσίευση του Οδηγού Επιτυχημένων Ιστοριών στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ του Ορίζοντα 2020 (2016-2020)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  ότι στο πλαίσιο του  Έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation» του Προγράμματος Horizon 2020 NCP_Wide.net, έχει  ετοιμαστεί Οδηγός επιλεγμένων Επιτυχημένων Ιστοριών (Success Stories).

Ο Οδηγός, παρουσιάζει 15 Έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Spreading Excellence and Widening Participation». Επίσης, παρουσιάζεται συνοπτικά  η δραστηριότητα που χρηματοδοτείται και περιλαμβάνει σύντομες συνεντεύξεις με τους Συντονιστές του κάθε Έργου, με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων.

Σημειώνεται ότι έχει επιλεγεί μία Ιστορία Επιτυχίας από την Κύπρο, που αφορά στη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Αριστείας μέσω της Δράσης του Προγράμματος «Teaming for Excellence», του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ (KIOS Research and Innovation Centre of Excellence (KIOS CoE). Σημειώνεται ότι, η Δράση «Teaming for Excellence», αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης της δημιουργίας νέων Κέντρων Αριστείας, ή σοβαρή αναβάθμιση υφιστάμενων, σε χώρες με χαμηλή απόδοση στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Widening Participation and Strengthening the ERA» στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία Horizon Europe (2021-2027),  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου και μέλος του δικτύου NCP_Wide.net που ετοίμασε τον συγκεκριμένο Οδηγό, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).