Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 1 – Υγεία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) με τίτλο “Health & Social Sciences and Humanities research”, η οποία θα λάβει χώρα στο Παρίσι (Γαλλία) στις 5 Ιουνίου 2023 και διοργανώνεται από το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για το Cluster 1, HNN3.0 και το έργο των ΕΣΕ για το Cluster 2, Net4Society.

Στόχος της εκδήλωσης δικτύωσης είναι να διευκολύνει τη συμπερίληψη εταίρων από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε προτάσεις έργων στο πεδίο της Υγείας (Cluster 1 του Ορίζοντα Ευρώπη) και αντίστροφα. Ειδικότερα, η εκδήλωση στοχεύει να δικτυώσει εταίρους στα ακόλουθα 7 topics του Cluster 1 και Cluster 2:

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες καλούνται να εγγραφούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, μέσω της πλατφόρμας B2match.

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster) 2 – “Culture, Creativity and Inclusive Society” κα Κατερίνα Καρακασίδου ([email protected]) και τo Cluster 1 “Health” κ. Γιώργο Χρίστου ([email protected]).