Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 6 – Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) με τίτλο “Social Sciences and Humanities in Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 15-16 Ιουνίου 2022 και διοργανώνεται από το Queen’s University Belfast σε συνεργασία με το Enterprise Ireland και το Enterprise Europe Network.

 

Στόχος της εκδήλωσης δικτύωσης είναι να διευκολύνει τη συμπερίληψη εταίρων από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες σε προτάσεις έργων στα πεδία των Τροφίμων, της Βιοοικονομίας, των Φυσικών Πόρων, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027).

 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες καλούνται να εγγραφούν και να δημιουργήσουν το προφίλ τους, καταγράφοντας την εξειδίκευση που μπορούν να προσφέρουν ή το προτεινόμενο έργο προς συνεργασία μέχρι τις 8 Ιουνίου 2022, μέσω της πλατφόρμας B2match. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα προφίλ άλλων ενδιαφερόμενων και να διευθετήσουν προσωπικές συναντήσεις με άτομα που τους ενδιαφέρουν.

 

Η δομή της εκδήλωσης θα είναι ως εξής:

15 Ιουνίου 2022, 9.30-12.00 – Plenary sessions

15 Ιουνίου 2022, 12.30 – 17.00 και 16 Ιουνίου 2022 – One to one meetings.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τον Ορίζοντα Ευρώπη για θέματα δικτύωσης και εξεύρεσης συνεργατών: για τo Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, κ. Γιώργος Χρίστου (τηλ. 22205030, Ηλ Ταχυδρομείο: [email protected]).