Ευκαιρίες δικτύωσης για τις Προσκλήσεις του Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες που σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της 2ης Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster 2) με θέμα “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027, ότι η πλατφόρμα B2Match βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία.

 

Μέσω της πλατφόρμας B2Match πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και συναντήσεις δικτύωσης στις 2 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο των Info-Days που διοργάνωσε η Ε.Ε. για τις διάφορες Πολυτομεακές Προτεραιότητες (Clusters) του Ορίζοντα Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προγραμματίζουν 1:1 διαδικτυακές συναντήσεις και να στέλνουν μηνύματα στους πολυάριθμους χρήστες από διάφορες χώρες που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα προκειμένου να αναζητήσουν συνεργάτες για τις Προσκλήσεις του Cluster 2. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η εγγραφή νέων χρηστών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι τις 7/10/2021, ημερομηνία προθεσμίας υποβολής για τις Προσκλήσεις του 2021 του Cluster 2.

 

Σε σχέση με τις υφιστάμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Cluster 2, αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα Εργασίας της συγκεκριμένης Πολυτομεακής Προτεραιότητας για την περίοδο 2021-22, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Μια επιπρόσθετη ευκαιρία εξεύρεσης συνεργατών για συμμετοχή σε Προσκλήσεις του Cluster 2, είναι η Διαδικτυακή Εκδήλωση που διοργανώνουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Γερμανίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την Πρόσκληση “A sustainable future for Europe”. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τη 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).