Ευκαιρίες στο Πλαίσιο Προγράμματος Ανάκαμψης για Πολιτιστικούς Φορείς

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού για τις ευκαιρίες αξιοποίησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικτύωσης που παρέχονται στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Ανάκαμψης λόγω της πανδημίας του Covid-19. Δικαιούχοι εκτός από κυπριακούς φορείς είναι φορείς οι οποίοι προέρχονται από την Ισπανία την Ιταλία και την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο πλαίσιο τριών διαδικτυακών εκδηλώσεων τις ιδέες και τα ευρήματα τους σε εμπειρογνώμονες, ερευνητές, εμπλεκόμενους στη χάραξη πολιτικής καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ. Η υποβολή του ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ, το αργότερο μέχρι τις 31/1/2021 τα μεσάνυχτα (CET).

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω ευκαιρίες προσφέρονται από το Έργο Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE), το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Ορίζοντα 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» στον Ορίζοντα 2020, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).