ΕΙΤ Health: Ευκαιρίες για startups

Μέσα από τρία νέα προγράμματα του EIT Health δίνεται η ευκαιρία σε startups να λάβουν χρηματοδότηση, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες & ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα από την συμμετοχή τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να συνδεθούν με ένα τεράστιο δίκτυο ειδικών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, χρηματοδότηση και επενδυτές, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την προσπάθεια τους να διαμορφώσουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

 

EIT Health Catapult

Πρόγραμμα επιτάχυνσης για μικρές startups και spinoffs. Οι καλύτερες startups θα παρουσιάσουν στο Bits & Pretzels HealthTech και θα διαγωνιστούν για το έπαθλο των €30.000 (με τη μορφή επενδυτικού βραβείου). Επιπλέον, η startup που θα λάβει το βραβείο κοινού θα παρουσιαστεί στον Πύργο Nasdaq της Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα μπορεί να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις με κορυφαίες εταιρείες και επενδυτές στον τομέα της υγείας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η εταιρεία (που έχει ήδη συσταθεί), να έχει προσωπικό ως 50 υπαλλήλους, να ασχολείται με θέματα υψηλής καινοτομίας και επιχειρηματικής αξίας στον τομέα των επιστημών ζωής, να ψάχνει για χρηματοδότηση σποράς (series A) τουλάχιστον €500.000, να αποτιμάται η αξία της στα  €1M+  και να έχει λάβει τουλάχιστον €500.000 από δημόσιες ή ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις ή να έχει δημιουργήσει έσοδα τουλάχιστον €500.000 το προηγούμενο έτος.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εδώ μέχρι τις 2 Μαΐου 2023.

Στις 18 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί σχετικό webinar όπου θα απαντηθούν ερωτήματα ενώ παλιότεροι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους. Εγγραφές εδώ.

 

EIT Health Bridgehead

Πρόκειται για πρόγραμμα επιτάχυνσης, το οποίο βοηθάει τις startupς να αναπτυχθούν και να εισέλθουν γρήγορα σε νέες αγορές ή/και δίκτυα. Το Bridgehead φέρνει σε επαφή ευρωπαίους επιχειρηματίες από τον τομέα της υγείας που επιθυμούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους πέρα από την εγχώρια αγορά, με κορυφαίες θερμοκοιτίδες εκκίνησης (incubators) και επιταχυντές (accelerators) νεοφυών επιχειρήσεων στον κόσμο που διαθέτουν την τεχνογνωσία και τους πόρους για να βοηθήσουν ουσιαστικά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η εταιρεία να έχει συσταθεί και να δραστηριοποιείται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να έχει προσωπικό ως 250 υπαλλήλους και να διαθέτει μια καινοτόμα υπηρεσία ή προϊόν στον τομέα της ψηφιακής υγείας, της βιοτεχνολογίας ή φαρμακοτεχνολογίας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εδώ  μέχρι τις 2 Μαΐου 2023.

Στις 19 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί σχετικό webinar όπου θα απαντηθούν ερωτήματα ενώ παλιότεροι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους. Εγγραφές εδώ.

 

Wild Card

Απευθύνεται σε startups, αλλά και ερευνητές, innovators που επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία των ασθενών και των πολιτών της Ευρώπης. Η φετινή πρόκληση που έχει τεθεί αφορά στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των παιδιών.

Μαζί με το νοσοκομείο Sant Joan de Deu (SJD) και τον κόμβο καινοτομίας του i4KIDS, το πρόγραμμα Wild Card επιδιώκει να επιταχύνει τις λύσεις καινοτομίας που αφορούν ασθένειες πρώιμης ηλικίας, χρόνιες παθήσεις και σπάνιες ασθένειες με σκοπό τον πραγματικό αντίκτυπο στην βελτίωση της ζωή των παιδιών.

Το Wild Card παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση παγκόσμιας κλάσης, συμμετοχή σε διεθνή ομάδα με τους καλύτερους του τομέα, αλλά και την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια εταιρεία που μπορεί να λάβει επένδυση έως και 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Βασική προϋπόθεση είναι η εταιρεία να αντιμετωπίζει ένα άλυτο πρόβλημα που αφορά στην υγεία των παιδιών, να έχει 2 ως 5 ιδρυτές (από τους οποίους οι 2 τουλάχιστον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα), να δραστηριοποιείται σε μια χώρα του Ορίζοντα Ευρώπη και να έχει επίπεδο ετοιμότητας TRL 3-6.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εδώ  μέχρι τις  2 Μαΐου 2023.

Στις 20 Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί σχετικό webinar όπου θα απαντηθούν ερωτήματα ενώ παλιότεροι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους. Εγγραφές εδώ.

 

Στον σύνδεσμο εδώ υπάρχουν πληροφορίες για όλα τα ανοικτά προγράμματα του EIT Health.

 

Συναφώς αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) εντάσσεται στον 3ο Πυλώνα του Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Έρευνα και την Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη». Στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας (τρίγωνο της γνώσης) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας των αντίστοιχων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities-KICs).

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε άμεσα με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙΤ

 

κα Νέδη Καφφά στο τηλέφωνο: 22205039 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

και κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].