Εκδήλωση Διεθνούς Συνάντησης Δικτύωσης σε τομείς τεχνολογιών υγείας «HealthTech Summit 2023» 22-24 Μαρτίου 2023 Leuven, Βέλγιο

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe Network, ενημερώνει ότι στις 22 με 24 Μαρτίου 2023 στο Leuven του Βελγίου, θα διεξαχθεί το 5ο Συνέδριο και Εκδήλωση Δικτύωσης, HealthTech Summit 2023, για ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών, μεταφορά τεχνολογίας και επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα της Υγείας.

Η Εκδήλωση με τίτλο «HealthTech Summit 2023», απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από το χώρο της έρευνας, της καινοτομίας και της οικονομίας, προσφέροντάς τη δυνατότητα διευθέτησης κατ’ ιδίαν συναντήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, για αναζήτηση επενδύσεων, νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών στους τομείς των τεχνολογιών υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη 21 Μαρτίου 2023 μέσω του ιστοχώρου: https://healthtechsummit2023.b2match.io/

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα συμμετοχής στην Εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +357 22205000.