Εκδήλωση δικτύωσης για τη δημιουργία του European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο Net4SocietyHE, διοργανώνουν Εκδήλωση Ενημέρωσης και Δικτύωσης στις 28 Μαρτίου 2023 (11:00 CET),  αναφορικά με τη δημιουργία European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Horizon Europe, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027.

To European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τη δημιουργία μια ψηφιακής υποδομής που θα διασυνδέσει τους φορείς και τους επαγγελματίες στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ε.Ε. και θα τους παρέχει ψηφιακά εργαλεία. Το Cloud θα ενισχύσει υφιστάμενες και μελλοντικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,  όπως, η πρωτοβουλία Europeana και το European Dataspace for Cultural Heritage.

Η εκδήλωση αποτελείται από μια πρωινή συνεδρία παρουσίασης των θεμάτων (topics) μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία του ECCCH, και μια απογευματινή συνεδρία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί δικτύωση δυνητικών αιτητών/αιτητριών.