Εκδήλωση Δικτύωσης με φορείς από το Ηνωμένο Βασίλειο για εξεύρεση συνεργατών στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με εκδήλωση που διοργανώνει το KTN Global Alliance σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών Προσκλήσεων του Πυλώνα ΙΙ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα” του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία, Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδιαφερόμενοι από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τις ιδέες τους για νέες προτάσεις έργων έρευνας και καινοτομίας και συνεργασίες, με σκοπό τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για συμμετοχή στον Ορίζοντα Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα σχετικά Clusters του Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη και να έχουν εντοπίσει θέματα του ενδιαφέροντος τους ή συγκεκριμένες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που τους ενδιαφέρουν.

Η εκδήλωση θα διαρκέσει 3 ημέρες:

  • 14 Ιουνίου 2021: Cluster 1 – Health, Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society.
  • 17 Ιουνίου 2021: Cluster 3 – Civil Security for Society, Cluster 4 – Digital, Industry and Space
  • 21 Ιουνίου 2021: Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility, Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment.

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της εκδήλωσης και τη διαδικασία εγγραφής, δείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για θέματα που αφορούν τον Ορίζοντα Ευρώπη (τηλ 22205000).