Εκδήλωση ‘EIC Pathfinder Challenges Applicants’ Day’ – 5 Ιουλίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι στις 5 Ιουλίου 2022 διοργανώνεται η εκδήλωση «Ημέρα των Αιτητών για το Πρόγραμμα EIC Pathfinder Challenges 2022 το οποίο έχει ανακοινωθεί στις 15 Ιουνίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 19 Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση στοχεύει να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις Προσκλήσεις EIC Pathfinder Challenges 2022 και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων.

 

Το Πρόγραμμα Pathfinder του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) αποτελείται από ένα συνδυασμό ανοιχτής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης με γνώμονα τις προκλήσεις (EIC Pathfinder Challenges).

 

EIC Pathfinder Challenges:

  1. Carbon dioxide and nitrogen management and valorisation.
  2. Mid to long term and systems integrated energy storage.
  3. Cardiogenomics.
  4. Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare.
  5. DNA-based digital data storage.
  6. Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication, and Sensing.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες επί μέρους συναντήσεις (break out sessions): η καθεμία αφορά το πεδίο εφαρμογής μιας από τις έξι Προκλήσεις Pathfinder.

 

Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας θα είναι διαθέσιμοι για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.

 

Για το Πρόγραμμα Εργασίας EIC 2022 και τους αντίστοιχους Οδηγούς πρόκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του EIC Pathfinder.

 

 

Για την εκδήλωση EIC Pathfinder Challenges Applicants’ Day μπορείτε να κάνετε Εγγραφή εδώ.

 

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης. Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙC κ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).