Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στα πέντε Συμβούλια των Ευρωπαϊκών Αποστολών (Missions) ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Τα πέντε Συμβούλια των Αποστολών θα έχουν έως και 15 ανεξάρτητους κορυφαίους εμπειρογνώμονες το κάθε ένα. Τα κύρια καθήκοντα των νέων Συμβουλίων θα είναι η περαιτέρω προώθηση των Αποστολών μέσα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για εφαρμογή των δράσεων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Υλοποίησης της κάθε Αποστολής. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αναμένεται να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δράσεις για την πετυχημένη υλοποίηση της κάθε Αποστολής.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου της Αποστολής θα πρέπει να έχουν γνώση στα θέματα στρατηγικής ανάλυσης και να είναι σε θέση να επιδείξουν βαθιά δέσμευση για την επιτυχία των Αποστολών. Κατά την διαμόρφωση των Συμβουλίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει διεπιστημονικές ομάδες στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από διαφορετικούς τύπους οργανισμών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τα Συμβούλια των Αποστολών που θα προκύψουν από την τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βασιστούν και θα ενισχύσουν το έργο που έχει υλοποιηθεί από τα Συμβούλια των Αποστολών της πρώτης φάσης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 2α Φεβρουαρίου 2022 (17:00, CET) και οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του EU Survey.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο εδώ.

 

Η ΕΕ έχει εισάγαγε για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» την έννοια των Αποστολών σε μια σειρά τομέων στρατηγικής σημασίας, με συγκεκριμένους φιλόδοξους αλλά χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους, για τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας. Η κάθε Αποστολή συνιστά ένα διαθεματικό χαρτοφυλάκιο δράσεων, συνδυάζοντας πόρους από τον Πυλώνα 2 «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα» καθώς από άλλα τμήματα του Προγράμματος. Συνολικά έχουν διαμορφωθεί πέντε Αποστολές στους τομείς: (1) του καρκίνου, (2) της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, (3) του εδάφους και των τροφίμων, (4) των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων και (5) των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων.