Εκδήλωση Ενημέρωσης για ‘Digital Europe calls for proposals on Digital Health topics’ στις 14 Δεκεμβρίου 2021, 11:00-13:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που σχετίζονται με την Υγεία που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του 1ου προγράμματος εργασίας για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe) για την περίοδο 2021-2022. Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που επικεντρώνεται στο να φέρει τις ψηφιακές τεχνολογίες πιο κοντά στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Αυτή η εκδήλωση στοχεύει στην παρουσίαση των τριών θεμάτων των πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων για την υγεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν καθοδήγηση για το πώς να υποβάλουν την πρότασή τους.

Για πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνδεθούν με τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m9d1d0649eef634a9b42fdccd0353b42d και να χρησιμοποιήσουν τα πιο κάτω στοιχεία:

Meeting number: 2744 547 8372

Password: wiE3545KPY?

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»: κ. Μαρίνο Φωτιάδη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205048, Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038.