Εκδήλωση Ενημέρωσης για το COST 1 Οκτωβρίου 2021

Το COST (European Cooperation in Science and Technology), διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (Info Day) για τις ευκαιρίες δικτύωσης παρέχει στους ερευνητές.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2021, μεταξύ 10:00 – 11:30 π.μ. (CET).  Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.cost.eu/cost-events/cost-info-day-oct2021/. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιασθεί το Πρόγραμμα COST, ποιοί μπορούν να συμμετέχουν, ποιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται, συμβουλές για την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία νέας Δράσης COST. Θα παρουσιαστούν επίσης οι νέοι κανόνες και διαδικασίες που θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου 2021.

Για πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνδεθούν με τον σχετικό σύνδεσμο ZOOM https://cost-eu.zoom.us/j/83791838404?pwd=T0p5cnQ0Tkx0R0RXNDFOb2x5ZXFFZz09 και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό 666269.

Το COST, αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, το COST χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων, των λεγόμενων Δράσεων COST, που παρέχουν έναν ανοικτό χώρο συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων της Ευρώπης και του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Προϊστάμενη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, Δρα Καλυψώ Σέπου (τηλ: 22 205000, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).