Εκδήλωση Ενημέρωσης: Γίνε εμπειρογνώμονας για το COST

Το COST (European Cooperation in Science and Technology), σε συνεργασία με το Estonian Liaison Office for EU RTD (ELO) και το Lithuanian RDI Liaison Office LINO, διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις ευκαιρίες που το COST παρέχει, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευκαιρία συνεργασίας με το COST ως ειδικός εμπειρογνώμονας (expert) στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης που διοργανώνει. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 25 Φεβρουαρίου 2021, στις 10:00 – 11:00 CET και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή των ενδιαφερόμενων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 CET.

Το COST,  αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, το COST χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων, των λεγόμενων Δράσεων COST, που παρέχουν έναν ανοικτό χώρο συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων της Ευρώπης και του κόσμου, για τη δημιουργία των οποίων το COST ανακοινώνει ετησίως Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Open Call). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων που υποβάλλονται, το COST συνεργάζεται ετησίως με πλήθος ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22 205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).