Εκδήλωση “Science for Policy” από το COST και το Joint Research Centre (JRC)

To COST (Cooperation in Science and Technology) συνδιοργανώνει σεμινάριο μαζί με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Ιουνίου 2021, 11:00-12:15, ώρα Βρυξελλών, με θέμα “Science for Policy”.

 

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη σύνδεση της επιστήμης με τη χάραξη πολιτικής, υπογραμμίζοντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ερευνητές επιδιώκουν να έχουν αντίκτυπο σε επίπεδο πολιτικής. Επίκεντρο της εκδήλωσης θα είναι το πως να τεθεί η επιστήμη στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής, προσφέροντας συμβουλές, συζητώντας τις προκλήσεις, καλές πρακτικές κλπ, που συνοψίζονται στο COST policy briefActions to Actions και στο JRCScience for Policy Handbook, που εκδόθηκαν τον προηγούμενο χρόνο.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.