Εκδήλωση της Ε.Ε. με θέμα «The Festival of the New European Bauhaus»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «The Festival of the New European Bauhaus» μεταξύ 9-12 Ιουνίου 2022. Το Φεστιβάλ και οι παράλληλες εκδηλώσεις αυτού θα έχουν υβριδικό χαρακτήρα, με τις κεντρικές δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα τόσο στις Βρυξέλλες όσο και διαδικτυακά. Σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα θα είναι στη διάθεση του κοινού για παρακολούθηση της εκδήλωσης, μέσω της κεντρικής σελίδας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας η οποία είναι διαθέσιμη εδώ (https://new-european-bauhaus-festival.eu/en-eu/).

Η πρωτοβουλία ‘New European Bauhaus’ εκφράζει τη φιλοδοξία της Ε.Ε. για δημιουργία πιο όμορφων και βιώσιμων χώρων, προϊόντων αλλά και τρόπων ζωής, ως μέσα επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, στοχεύει στο να μεταφέρει την πολιτιστική και δημιουργική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, παρουσιάζοντας τα οφέλη της περιβαλλοντικής μετάβασης μέσω απτών εμπειριών σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης, η Ε.Ε. καλεί δημιουργούς, ερευνητές και ερευνήτριες αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν, και για το λόγο αυτό έχει ανακοινωθεί σχετική Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων για συμμετοχή. Η συμμετοχή μπορεί να αφορά σε παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού Έργου ή πρωτοβουλίας που συνεισφέρει στους στόχους του ‘New European Bauhaus’, είτε να αφορά σε συμμετοχή στο Φεστιβάλ με πολιτιστική ή καλλιτεχνική παράσταση είτε διοργανώνοντας μια παράλληλη εκδήλωση σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί επίσης η συμμετοχή να αφορά σε προσφορά χώρου για φιλοξενία σχετικής εκδήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τη διαδικασία συμμετοχής, επιλογής και αξιολόγησης των Προτάσεων βρίσκονται διαθέσιμες εδώ. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή έχει τεθεί η 7η Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι, στις αρχές Απριλίου 2022, η Ε.Ε. θα κοινοποιήσει στους αιτούντες τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένου του είδους υποστήριξης που μπορεί να προσφερθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τη 2η Πολυτομεακή Προτεραιότητα (Cluster 2) στον Ορίζοντα Ευρώπη με θέμα «Culture, Creativity and Inclusive Society», κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).