ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙδΕΚ MASTERCLASS ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ HORIZON EUROPE – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (MODULE 2.2.) 2-3 Νοεμβρίου 2022, Lemon Park Λευκωσία, 09:00 – 17:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ των ωρών  09:00 π.μ. με 17:00 μ.μ. στο Lemon Park στη Λευκωσία, εργαστήρι προχωρημένου επιπέδου ‘Masterclass’ για συγγραφή Προτάσεων στο Horizon Europe, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε) για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) για την περίοδο 2021-2027.

Στόχος του ‘Masterclass Συγγραφής Προτάσεων στο Horizon Europe – Προχωρημένο Επίπεδο’ είναι να βοηθήσει ερευνητές και ερευνήτριες που έχουν ήδη συμμετάσχει στη συγγραφή Προτάσεων και υποβάλει Προτάσεις στο Horizon Europe, οι οποίες ωστόσο δεν επιλέγηκαν για χρηματοδότηση και χρειάζονται καθοδήγηση για βελτίωση των Προτάσεών τους σε ιδιαίτερα απαιτητικά θέματα, στα οποία συχνά παρατηρούνται λάθη.

Εκπαιδευτής θα είναι ο Δρ. Eugene Sweeney (Iambic Innovation UK), ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εμπορευματοποίησης της έρευνας και νέων τεχνολογιών. Ο Δρ. Sweeney έχει διατελέσει αξιολογητής της Ε.Ε. για σειρά Προγραμμάτων Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία, ενώ παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην Ε.Ε για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι, οι συμμετέχοντες στο ‘Module 2.2. Advanced Proposal Writing Masterclass’ αναμένεται να έχουν σχετική προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Πρόγραμμα «Horizon 2020» ή/και «Horizon Europe»), και θα πρέπει να έχουν καλή γνώση για το περιεχόμενο και το πλαίσιο διαδικασιών και κανόνων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus, θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή σε αυτήν είναι χωρίς χρέωση.

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Σημειώνεται ότι, ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και ενδέχεται να γίνει επιλογή των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι όπως συμμετέχουν και στις δύο ημέρες κατά τις οποίες διεξάγεται το Masterclass. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια του Masterclass οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδραστικές ασκήσεις. Μετά την εγγραφή, η συμμετοχή των συμμετεχόντων θα επιβεβαιωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για εγγραφή στο Masterclass, η οποία έχει οριστεί στις 26 Οκτωβρίου 2022.

Επί της ευκαιρίας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όσοι/όσες ενδιαφέρονται να λαμβάνουν αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία και τους τομείς δράσης τους στο ερωτηματολόγιο που θα βρουν διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άρτεμις Καπιρή (τηλέφωνο: 22205064, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ.