ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS – 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 8:30-14:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, 8:30-14:30

 

ΣΤΟΧΟΣ εκδηλωσης:

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήριο συγγραφής προτάσεων (training workshop) με φυσική παρουσία, με θέμα τη Δράση των Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA Postdoctoral Fellowships).

 

Η Δράση MarieSkłodowska Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της μεταδιδακτορικής εκπαίδευσης ανοιχτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες μετακινούνται σε ένα νέο οργανισμό σε μια διαφορετική χώρα, αποκτώντας πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες εργαζόμενοι/ες σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, και μεταφέροντας ταυτόχρονα τις γνώσεις και εμπειρίες τους στον νέο οργανισμό.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ότι αφορά στην συγγραφή επιτυχημένης πρότασης για τη δράση «MSCA Postdoctoral Fellowships». Το Εργαστήριο θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις και συζητήσεις.

 

ΣΕ ΠΟΙΟyΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε ερευνητές/ριες οι οποίοι/ες προτίθενται να υποβάλουν πρόταση για την συγκεκριμένη Δράση τον Σεπτέμβριο του 2022 και βρίσκονται σε ώριμο στάδιο συγγραφής της πρότασης τους και δεν αφορά σε γενική ενημέρωση για τις πρόνοιες της Δράσης.

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie

·       Δρ. Άγγελος Ντάντος, ΙδΕΚ (antantos@research.org.cy)

·       Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου, ΙδΕΚ (itheodorou@research.org.cy

·       Μυρτώ Αναστασιάδου, ΙδΕΚ ([email protected])

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ελληνική

 

χωρος:

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Φλωρίνης 8, Λευκωσία 1065

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
Εγγραφές
ΜΕΡΟΣ Α
Εισαγωγή
Where to Start with Proposal Writing: Hints & Tips
How to Submit your Proposal
ΜΕΡΟΣ Β
Excellence
Impact
Implementation
Ερωτήσεις  – Συζήτηση

 

Δηλωσεις συμμετοχήσ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι τις 7 Ιουνίου 2022, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα, εδώ.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εργαστήριο είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους που πρόκειται να καταθέσουν πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση, έχουν ήδη ξεκινήσει τη συγγραφή της, και η πρόταση τους αφορά σε μετακίνηση στην Κύπρο.

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

Θα τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα του Ιδρύματος που θα βρίσκονται σε ισχύ την συγκριμένη περίοδο και για τα οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μερικές μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής του εργαστηρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους προαναφερόμενους Λειτουργούς του Ιδρύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά στον αριθμό 22205000.