Ενημερωτική Ανακοίνωση – Funding for SMEs: KITT4SME Open Call

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει ότι για την ανακοίνωση  της ανοιχτής πρόσκλησης μέσω του έργου «Horizon 2020 KITT4SME» για χρηματοδότηση έως και 100.000 ευρώ από την ΕΕ σε ΜΜΕ που διαθέτουν λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για τη μεταποιητική βιομηχανία. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ώριμη λύση βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη με επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας μεγαλύτερο TRL 5. Οι αναμενόμενες δραστηριότητες είναι ο ορισμός ενός σεναρίου περίπτωσης χρήσης (use case scenario), η ενσωμάτωση στην πλατφόρμα KITT4SME, η δοκιμή λειτουργικότητας και η επικύρωση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2021.

Λάβετε υπόψη ότι άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο Horizon 2020 και στο Horizon Europe ανταγωνιστικές προσκλήσεις και προσκλήσεις για τρίτα μέρη μπορείτε να βρείτε στην πύλη Funding and Tender Opportunities Portal.

Η πρόσκληση με μια ματιά:

Το KITT4SME παρέχει έως και 100.000 ευρώ χρηματοδότηση στις εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης για να ενσωματώσουν τις λύσεις τους για τις ΜΜΕ στον κατασκευαστικό τομέα στην πλατφόρμα KITT4SME

Ποιους αφορά?

ΜΜΕ ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που είναι εγκατεστημένες σε χώρες που συμμετέχουν στο Η2020 και διαθέτουν μια ώριμη λύση τεχνητής νοημοσύνης για τις ΜΜΕ στον μεταποιητικό τομέα.

Πώς?

Ενσωματώστε τη λύση τεχνητής νοημοσύνης με TRL5 και άνω για τις ΜΜΕ στον κατασκευαστικό τομέα στην πλατφόρμα KITT4SME.

Πότε?

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 CET

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μέσω των εθνικών σημείων επαφής (NCPs) υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Τα εθνικά σημεία επαφής είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων. Το Ίδρυμα θα διοργανώνει επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος. Για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το Ίδρυμα μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας ή κάνοντας εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, για να λαμβάνετε μέσω e-mail πληροφόρηση για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙδΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Εθνικά Σημεία Επαφής για το EIC κ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected])