Ενημερωτική Εκδήλωση COST: Building Networks and Sharing Ideas – Opportunities to Participate Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 2 Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “COST: Building Networks and Sharing Ideas – Opportunities to Participate”.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Διευθυντής του COST (European Cooperation in Science & Technology)  Association, Dr Ronald de Bruin, ενώ στελέχη του COST Association θα παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρει και πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε Δράσεις COST ή/και να υποβάλλουν προτάσεις για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η εμπειρία τριών (3) εκπροσώπων της Κύπρου σε Δράσεις σχετικά με τη συμμετοχή, την ωφέλεια και τον αντίκτυπό της, ενώ θα δοθούν συμβουλές για την ετοιμασία πρότασης για δημιουργία νέας Δράσης COST. Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθεί η σχετική υποστήριξη που μπορεί να παρέχει το ΙδΕΚ σε ενδιαφερόμενους/ες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου (ΕΓΓΡΑΦΗ), έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την προκαταρκτική ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το COST εδώ και 50 χρόνια χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, των λεγόμενων Δράσεων COST. Οι Δράσεις COST προσφέρουν έναν ανοιχτό χώρο συνεργασίας μεταξύ ερευνητών/επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, έναν χώρο όπου μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να δικτυωθούν και να συντονίσουν την έρευνα που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε περαιτέρω πρόοδο και ευκαιρίες. Η χρηματοδότηση του COST προέρχεται από τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία, και συγκεκριμένα για την περίοδο 2021-2027 θα προέλθει από την Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος του ΙδΕΚ και Εθνική Συντονίστρια COST, κα Κατερίνα Καρακασίδου (ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]), τηλέφωνο 22205036.