Ενημερωτική Εκδήλωση: «Εισαγωγή στον Πυλώνα 1 του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη» Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021, 10.00 – 11.00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 22 Απριλίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 με 11.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εισαγωγή στον Πυλώνα 1 του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη».

Η εκδήλωση θα παρέχει γενική πληροφόρηση για τον Πυλώνα 1 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», τα επιμέρους προγράμματα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), Δράσεις Marie Skłodowska-Curie και Ερευνητικές υποδομές,  τον προϋπολογισμό, τις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία που εισάγονται, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», κ. Άγγελο Ντάντο στο τηλέφωνο: 22205033 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] καθώς και κα. Κατερίνα Καρακασίδου στο τηλέφωνο: 220205036 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].