ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ “ERC SYNERGY GRANT 2022” 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, 11:00 – 14:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση και εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για την Πρόσκληση του European Research Council (ERC) “ERC Synergy Grant 2022” την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στις 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

Ο στόχος της εκδήλωσης είναι διττός: Αφενός, στο πρώτο μέρος, να παρέχει πληροφόρηση για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ERC Synergy Grant 2022, που αποτελεί μέρος του «Ορίζοντα Ευρώπη», του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027 και αφετέρου να παρέχει πρακτικές συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για την προετοιμασία των προτάσεών τους, μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο.  

Στο ενημερωτικό μέρος της εκδήλωσης, η κεντρική παρουσίαση για την Πρόσκληση ERC Synergy Grant 2022 θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο του ERC Executive Agency, τη Dr Agnes Kulcsar, ERC Synergy Grant Call Coordinator. Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθεί η προσωπική εμπειρία του πρώτου ερευνητή στην Κύπρο που κατάφερε να εξασφαλίσει ERC Synergy Grant, του Καθ. Μάριου Πολυκάρπου, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα & Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», ο οποίος συμμετέχει στο έργο “Smart Water Futures: designing the next generation of urban drinking water systems”, που έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Synergy Grants 2020. Στο διαδραστικό εργαστήριο συγγραφής πρότασης, η παρουσίαση θα γίνει από το Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC, κα Κατερίνα Καρακασίδου, Λειτουργό στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.  

Τα ERC Synergy Grants χρηματοδοτούν ομάδες 2 έως 4 άριστων Κύριων Ερευνητών, οι οποίοι συμπράττουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα, συνδυάζοντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους τους. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προτεινόμενου έργου, όσο και στο επίπεδο των Κύριων Ερευνητών, αλλά και στο επίπεδο της συνέργειας μεταξύ τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 10 εκ. ευρώ για περίοδο 6 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμουεδώέτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση. Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ. 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις Ευρώ. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: kkarakasidou@research.org.cy).