ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Εuropean Innovation Council Info Days»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει μεταξύ 4-5 Απριλίου 2023, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «European Innovation Council Info Days». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Cleopatra City Center Hotel.

Στις 4 Απριλίου θα παρουσιαστούν τα προγράμματα EIC Pathfinder & EIC Transition και στις 5 Απριλίου 2023 οι παρουσιάσεις θα επικεντρωθούν στο EIC Accelerator και ως εκ τούτου αφορούν μόνο εκπροσώπους εταιρειών ή mid-caps, οι οποίοι είναι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος.

Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση για τα επί μέρους προγράμματα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Council» του Πυλώνα 3 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της κατανόησης τους αναφορικά με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων μέσω ειδικών παρουσιάσεων από αξιολογητές/αξιολογήτριες του ΕΙC.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας που εντάσσεται στον Πυλώνα 3-Καινοτόμος Ευρώπη (Innovative Europe) στοχεύει στον εντοπισμό και την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών και ρηξικέλευθων καινοτομιών που έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς. Υποστηρίζει όλα τα στάδια της καινοτομίας, από την αρχική έρευνα και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, την επικύρωση και επίδειξη προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, μέχρι την ανάπτυξη και επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και τεχνοβλαστών (spin-offs).

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Εργασίας «European Innovation Council», κα Νέδη Καφφά στο τηλέφωνο: 22205039 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] καθώς και κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].