ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «HORIZON EUROPE CLUSTER 2: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, 10.00 – 11.00 Π.Μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. με 11.00 π.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Horizon Europe Cluster 2: Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης». Η εκδήλωση θα παρέχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Cluster 2 “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία”, που εντάσσεται στον Πυλώνα 2 του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για τα έτη 2021-2022.

Η κεντρική παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα τη Δρ Μαρία Καγιαμανίδου, Deputy Head of Unit E.4 ‘Fair Societies and Cultural Heritage’, DG Research & Innovation. Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθεί η προσωπική εμπειρία Συντονίστριας Έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε σε σχετικό θέμα στο πλαίσιο του προηγούμενου Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας 2020, από τη Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις Ευρώ.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», κα Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ.: 22205054, ηλ/κό ταχυδρομείο: [email protected]arch.org.cy) και κα Κατερίνα Καρακασίδου (τηλ.: 220205036, ηλ/κό ταχυδρομείο: [email protected]).