ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Horizon Europe – Γνωριμία με τον Πυλώνα ΙΙ -Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα»

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021, 10.00 – 11.30 π.μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 6 Μαΐου 2021, μεταξύ 10.00 με 11.30 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Horizon Europe – Πυλώνας II: Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα».

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης είναι η γνωριμία με τον Πυλώνα II του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και των ευκαιριών που προσφέρονται. Θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία της κάθε Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster) του Πυλώνα ΙΙ, από τα Αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για αναζήτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που ταιριάζει καλύτερα με την ιδέα τους, καθώς και καθοδήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης των βασικών χαρακτηριστικών της κάθε Πρόσκλησης και των στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ετοιμασία προτάσεων.

 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν στοχεύει στο να παρέχει εις βάθος πληροφόρηση σε σχέση με τη θεματολογία της κάθε Πολυτομεακής Προτεραιότητας (topics), καθότι θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες εκδηλώσεις.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την Ημερήσια Διάταξη της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ). Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά (Ε&Κ), μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», κα Κωνσταντίνα Μακρή στο τηλέφωνο: 22205054 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], καθώς και τον Δρα Ιωάννη Θεοδώρου στο τηλέφωνο: 22205038 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].