Ενημερωτική Εκδήλωση Horizon Europe ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 28 Ιουνίου 2021, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: Horizon Europe ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’.

Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση για το περιεχόμενο του Προγράμματος ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ) «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.  Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε.,  Dr Stefan Weiers, Head of Sector – Senior Expert, DG Research & Innovation της ΕΕ, θα παρουσιάσει τα προϋπάρχοντα, αλλά και τα νέα εργαλεία της Ενότητας Widening (Teaming, Twinning, ERA Chairs, Excellence Hubs, European Excellence Initiative, Hop-on facility, ERA Fellowships, ERA Talents). Επιπρόσθετα, πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν στην Ενότητα «Ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (‘Strengthening the ERA’) θα παρουσιαστούν από την Εκπρόσωπο της Επιτροπής κα Karen Slavin, Policy Officer, DG Research & Innovation της Ε.E. Θα παρουσιαστούν επίσης στοιχεία για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ στο πλαίσιο του προηγούμενου Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντα 2020», καθώς και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του σχετικού συνδέσμου (ΕΓΓΡΑΦΗ) έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι το 9ο κατά σειρά χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της ΕΕ για δραστηριότητες Ε&Κ. Με κεντρικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ, το Πρόγραμμα με διάρκεια από το 2021 έως το 2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δις. Ευρώ.

Η Οριζόντια Προτεραιότητα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ / «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», χωρίζεται σε δύο βασικές Ενότητες: η πρώτη αφορά στη «Διεύρυνση της Συμμετοχής και τη Διάδοση της Αριστείας» (Widening) και η δεύτερη στην «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (ERA). Μέσω της συγκεκριμένης Προτεραιότητας, η ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που παρουσιάζονται ανάμεσα στις χώρες τις ΕΕ, μέσω μέτρων ειδικά σχεδιασμένων για στήριξη των χωρών με χαμηλή απόδοση στην Ε&Κ. Στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης στην αριστεία και στη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία, βοηθώντας έτσι τις χώρες-μέλη να παρουσιάσουν πρόοδο στη στόχευση που έχει τεθεί για επένδυση στην Ε&Κ της τάξης του 3% του ΑΕΠ τους.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», κα Κωνσταντίνα Μακρή (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]), κ. Μαρίνο Φωτιάδη (ηλ. ταχ. [email protected]), και κα Κατερίνα Καρακασίδου (ηλ. ταχ.: [email protected]), τηλέφωνο 22205000.