ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ HORIZON EUROPE «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ERA TALENTS” ΚΑΙ “HOP ON FIACILITIES” ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, στις 10:00 π.μ. με 12:00 μ.μ., θα διοργανωθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για συγκεκριμένες Προσκλήσεις Υποβολής του Προγράμματος  ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ του Horizon Europe. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation & Strengthening the ERA)» του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2027.

Η εκδήλωση θα παρέχει πληροφόρηση για δυο νέα εργαλεία της Ενότητας “Widening”, το “Hopon Facilityκαι “ERA Τalents“.

Μέσω του «Hopon Facility» δίνεται η δυνατότητα σε φορείς από χώρες Widening να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα έργα του Horizon Europe  νοουμένου ότι στο δίκτυο δεν συμμετέχει ήδη φορέας από τις χώρες αυτές. Το εργαλείο καλύπτει μόνο Έργα ‘Research and Innovation Actions (RIA) του Πυλώνα ΙΙ ή του Προγράμματος ‘EIC Pathfinder’ του Horizon Europe. Αντίστοιχα, σκοπός του “ERA Τalents” είναι η προσέλκυση ταλέντων στην έρευνα και καινοτομία, σε χώρες που ανήκουν στην κατηγορία Widening. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τη νέα πολιτική του ERA (European Research Area).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Δεν απαιτείται εγγραφή εκ των προτέρων για την παρακολούθηση της. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, καθώς και την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης μπορείτε να πατήσετε εδώ. Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί η ίδια μέρα της εκδήλωσης.

 

Υπενθυμίζεται ότι, για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy) ή κο Μαρίνο Φωτιάδη (τηλ.: 22205048, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected])