ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021 – 2027), διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα «Πως μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στις 7 Απριλίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.

Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95.5 δις ευρώ. Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει στη μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της ΕΕ στην Ε&Κ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη γνώση των Προγραμμάτων Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και Καινοτομία (2021-2027) και επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το Περιεχόμενο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με τη γενική δομή του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη και τη γενική διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή των προτάσεων.

Για να δείτε την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του ΙδΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του σχετικού συνδέσμου (EΓΓΡΑΦΗ) για να εξασφαλίσουν θέση στην εκδήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στελέχος του ΙδΕΚ και Εθνικό Σημείο Επαφής Δρ. Μαίρη Οικονόμου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]; Τηλ.: 2205051).

Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7 Απριλίου 2023 (9:30-13:00)

Χώρος: Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ)

Εκπαιδευτές: Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου

Ομάδα Στόχος: Ατομα χωρίς προηγούμενη γνώση στο Προγράμμα “Horizon Europe” και επιθυμούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», ώστε να αποφασίσουν, κατά πόσο επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για στοχευμένη και εξατομικευμένη ενημέρωση τους αναφορικά με το Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»

Γλώσσα: Ελληνική

Εγγραφές: Παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ/ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
9:30-10:00

(30 λεπτά)

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη” με μια Ματιά

·         Τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία και η Κύπρος

·         Στόχοι και Βασικές Αρχές

·         Δομή και Προϋπολογισμός

·         Μηχανισμοί Χρηματοδότησης

Ομιλητής/ Ομιλήτρια: Μυρτώ Αναστασιάδου

10:00-10:30

(30 λεπτά)

Πώς Μπορεί Κανείς να Συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»

·         Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής

·         Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

Ομιλητής/ Ομιλήτρια: Μαίρη Οικονόμου

10:30-11:00

(30 λεπτά)

Πλοήγηση στο Funding and Tenders (Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων)

·         Πλοήγηση στη Διαδικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων

·         Απαραίτητα Έγγραφα και Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ομιλητής/ Ομιλήτρια: Ιωάννης Θεοδώρου

11:00-11:10

(10 λεπτά)

Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ)

Ομιλητής/ Ομιλήτρια: Μαίρη Οικονόμου

11:00-11:15 Συζήτηση
11:30-13:00

(1:30 ώρα)

Συνάντηση με τα Εθνικά Σημεία Επαφής – Open Day