Ενημερωτική Ημερίδα European Innovation Council – European Medicines Agency αναφορικά με την Υποστήριξη για Ανάπτυξη Καινοτόμων Φαρμάκων και Τεχνολογιών

Το European Innovation Council (EIC) συνδιοργανώνει με το European Medicines Agency (EMA) την 31η Ιανουαρίου 2023 ενημερωτική εκδήλωση (Info–day) με θέμα την υποστήριξη που μπορούν να λάβουν ερευνητές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της φαρμακευτικής και της ιατρικής τεχνολογίας. Η ημερίδα στοχεύει να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους αλληλεπίδρασης με τον EMA σε διάφορα ορόσημα ανάπτυξης και για το εύρος των υπηρεσιών υποστήριξης που προσφέρονται από τον EMA. Οι οργανισμοί που επιχορηγούνται από το EIC καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν. Η εκδήλωση είναι επίσης ανοιχτή σε ερευνητές και ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι παρουσιάσεις θα μεταδίδονται διαδικτυακά και δεν χρειάζεται εγγραφή για την παρακολούθηση της ημερίδας.  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τo EΙC κα Νέδη Καφφά (Τηλ.: 22205039, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).