Ενημερωτική Ημερίδα – Ορίζοντας Ευρώπη Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες ότι διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 18 Ιανουαρίου 2023 μεταξύ των ωρών 08:45-17:00 στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσίας. Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης είναι η Αγγλική.

Στόχος:

Η εκδήλωση στοχεύει στο να ενημερώσει δυνητικούς ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων  των Ευρωπαϊκών Αποστολών και των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τελευταίας ενότητας της εκδήλωσης, θα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης και γνωριμίας των συμμετεχόντων μεταξύ τους άλλα και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη. Αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα επιδειχθεί από τους συμμετέχοντες, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα παρουσιάσουν σε 2 λεπτά την ιδέα ή/και την εξειδίκευση του φορέα τους με απώτερο στόχο την συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ομάδα Στόχος:

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για όλους/όλες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη , ανεξάρτητα από την εμπειρία τους και τον χαρακτήρα ή τον τομέα εξειδίκευσης του οργανισμού τους(π.χ. ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί).

Εγγραφές:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εγγραφούν, εδώ, το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2023.

Ομιλητές/Ομιλήτριες

Τις ομιλίες θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέλη του Συμβουλίου των Αποστολών και Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο 22205000 ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα στο [email protected].