Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση σχετικού Ενημερωτικού Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar), για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων και ενημέρωση για τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00-13:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022, ώρα 13:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R-flTQ7oSaup01QRSlNG_w

 

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@research.org.cy