Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

Στις 13 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCERS/0722), διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων».

 

Στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων.

 

Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

Παρουσίαση

Βιντεοσκόπηση