Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCERS/0722), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση του Ενημερωτικού Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων».

 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε καινοτόμες κυπριακές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) χωρίς σημαντική προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας που μπορούν να επωφεληθούν ως δικαιούχοι από το Πρόγραμμα, καθώς και σε άλλους φορείς (ερευνητικοί/ακαδημαϊκοί οργανισμοί, φορείς που διαθέτουν ερευνητικές/εργαστηριακές υποδομές, καινοτόμες και/ή ερευνητικά δραστήριες επιχειρήσεις) οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως φορείς έντασης γνώσης που θα προσφέρουν υπηρεσίες καινοτόμου, επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως στους δικαιούχους.

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022, μεταξύ 10:00-12:00 (τοπική ώρα). Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Ελληνική.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00, στο σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2zRxZj-fS1ODg66wnZpNXA

 

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.