Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας”(CONCEPT/0722)»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση σχετικού Ενημερωτικού Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar).

 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε κυπριακές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Έρευνας και Άλλους Φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε μικρής κλίμακας ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022, μεταξύ 10:00-12:00 (τοπική ώρα). Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Ελληνική.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AygUxYSFSnuwaoOS_mXa9Q.

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.