Ενημερωτικό γράφημα: 10 βήματα για επιτυχημένη συμμετοχή στη δράση MSCA Staff Exchanges

Για τη στήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στη Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Staff Exchanges 2021, τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) MSCA της Κύπρου έχουν ετοιμάσει το παρόν ενημερωτικό γράφημα, το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στη Δράση Staff Exchanges 2021 είναι η 9η Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα ΕΣΕ MSCA, Δρα Ιωάννη Θεοδώρου (Τηλ.: 22205038, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και Δρα Άγγελο Ντάντο (Τηλ.: 22205033, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).