Επέκταση Εθνικού Δικτύου EURAXESS

Στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου EURAXESS προχωρά το ΙδΕΚ, με την ενσωμάτωση τεσσάρων οργανισμών οι οποίοι θα λειτουργούν ως Κέντρα Υπηρεσιών (EURAXESS Service Centres).

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και εκπρόσωποι τριών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ινστιτούτων της Κύπρου υπέγραψαν Συμφωνητικό για την ενσωμάτωσή τους στο Δίκτυο EURAXESS.

Σε ειδική τελετή που διοργάνωσε το ΙδΕΚ, τη Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 στη Λευκωσία, υπεγράφη Συμφωνητικό μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του ΙδΕΚ, Θεόδωρου Λουκαΐδη και εκπροσώπων των οργανισμών.  Οι οργανισμοί που ενσωματώνονται είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» και το Κέντρο Αριστείας Cyprus Maritime and Marine Institute (CMMI). Το Συμφωνητικό υπέγραψε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» ο Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου και εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας Cyprus Maritime and Marine Institute (CMMI) η Δρ. Άντρη Θεοδώρου, Senior Associate Scientist.  Στο επόμενο διάστημα θα υπογραφεί Συμφωνητικό και με το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επίσης εντάσσεται στο Κυπριακό Δίκτυο EURAXESS.

Τα νέα Service Centres θα προστεθούν στα οκτώ ήδη υπάρχοντα Service Centres που λειτουργούν ήδη στην Κύπρο, διασφαλίζοντας την παροχή υψίστης ποιότητας υπηρεσιών στους ερευνητές και ερευνήτριες που απασχολούν.

Το δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε ερευνητές και ερευνήτριες.  Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και ερευνητριών, Ευρωπαίων και μη, καθώς και την επαγγελματική τους εξέλιξη, προσφέροντάς τους δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα όπως η αναζήτηση θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, στέγασης, άδειας εισόδου και άδειας εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών. Σήμερα, συμμετέχουν στο Δίκτυο 598 Κέντρα Υπηρεσιών EURAXESS σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες και το ΙδΕΚ ηγείται του Δικτύου στην Κύπρο ως Επικεφαλής Οργανισμός (Bridgehead Organisation).