Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718) και “Encouragement of Project Coordination in Horizon 2020”, μεταφέρονται από τον Σεπτέμβριο 2020 στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για αξιοποίησή τους.