ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων

Δελτίο Τύπου 29 Σεπτεμβρίου 2020   «Innovation Factory»: Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων   Επικεφαλής Επιστήμονας: «Τα προγράμματα Καινοτομίας…
,

Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (Κωδ: COVID EoI 04/2020)

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμούν να ευχαριστήσουν…

Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση με λύσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας…

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των επιπτώσεων του COVID-19, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές…

Προσαρμογές και Διευκολύνσεις προς αντιμετώπιση του COVID-19

Προσαρμογή Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων και επιπλέον Διευκολύνσεις προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων…

Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718)…

Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 – 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την εκ νέου προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των πιο κάτω Προγραμμάτων,…

Προσκλήσεις σχετικές με τον COVID-19

Προκήρυξη Προσκλήσεων για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν…

Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων…