Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2021 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

 

Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων του Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology) για το έτος 2021, καθώς εκπροσωπείται στις συγγραφικές ομάδες τριάντα τριών (33) από τις συνολικά εβδομήντα (70) Προτάσεις που έχουν εγκριθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις (3) εγκεκριμένες Προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων COST συντονίζονται από ερευνητές / ερευνήτριες από την Κύπρο, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία έτη για τη χώρα.

 

To COST παρέχει ευκαιρίες σε ερευνητές / ερευνήτριες, προσφέροντάς τους έναν ανοικτό χώρο συνεργασίας για να δικτυωθούν, να ανταλλάξουν ιδέες, να συντονίσουν την έρευνά τους και να προωθήσουν περαιτέρω εξελίξεις στην έρευνα και καινοτομία. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

 

Το ερχόμενο διάστημα, οι ερευνητές και ερευνήτριες που συμμετείχαν στις συγγραφικές ομάδες των πετυχημένων νέων Δράσεων COST θα διορισθούν ως εκπρόσωποι της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή της κάθε Δράσης. Στη συνέχεια, και άλλοι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στις νέες Δράσεις COST θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST, περίπου από τα τέλη Ιουνίου 2022. Η διαδικασία υποβολής αιτήματος περιγράφεται εδώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές και ερευνήτριες που απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και είναι ενεργοί στην έρευνα, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Δράσης που τους ενδιαφέρει. Η κάθε χώρα δικαιούται να διορίσει μέχρι δύο (2) άτομα στη Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Δράσης COST και η εξέταση των αιτήσεων στην Κύπρο γίνεται με σειρά υποβολής.

Κατάλογος των νέων εγκεκριμένων Δράσεων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του COST. Το ΙδΕΚ συστήνει ιδιαίτερα προς ερευνητές/ερευνήτριες να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που προκύπτουν σε Δράσεις στις οποίες δεν υπήρχε συμμετοχή της Κύπρου κατά την υποβολή της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ και COST National Coordinator, κα Κατερίνα Καρακασίδου (τηλ: 22205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).