Έρευνα & Καινοτομία: Με ψηλούς στόχους για ενίσχυση της οικονομίας και κοινωνίας της Κύπρου

Δελτίο Τύπου

11 Μαρτίου 2022

 

Έρευνα & Καινοτομία: Με ψηλούς στόχους για ενίσχυση της οικονομίας και κοινωνίας της Κύπρου

 

 

Δρ. Ν. Π. Μαστρογιαννόπουλος: Προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό

€150 εκατ., θα ανακοινώνονται μέχρι το 2027

 

 

Τους στρατηγικούς στόχους, τη δομή των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2021 – 2027 και τις επόμενες δράσεις που δρομολογούνται, παρουσίασε ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Δρ. Νικόλαος Π. Μαστρογιαννόπουλος, σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

 

Στην διάσκεψη παρέστη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας. Στον χαιρετισμό του ο κ. Κόκκινος ανέφερε ότι «με συλλογικότητα και προσήλωση μπορούμε να επιτύχουμε μία ολιστική και ταυτόχρονα άκρως απαραίτητη μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, με πυρήνες ώθησης την έρευνα, την τεχνολογία και την τεχνολογική ανάπτυξη». Κάλεσε ταυτόχρονα το εγχώριο οικοσύστημα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους, «ώστε να ξεκλειδώσουμε μαζί«, όπως είπε, «τις διευρυμένες ικανότητες και δυνατότητες που διαθέτει».

 

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας προέβη σε ανασκόπηση των κύριων δράσεων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία ενώ παρουσίασε και τη δομή των Προγραμμάτων του ΙδΕΚ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Τα Προγράμματα, με φιλοσοφία τις στοχευμένες επενδύσεις, κτίζουν πάνω σε ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας και στοχεύουν στην έμπρακτη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη δημιουργία νέας βιομηχανίας διττής χρήσης και στην πράσινη, γαλάζια και ψηφιακή μετάβαση και ανάπτυξη.

 

Τα Προγράμματα με προϋπολογισμό €150 εκατομμυρίων, εμπίπτουν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανάπτυξης «Κύπρος – Το Αύριο» και του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΘΑΛΕΙΑ» και χωρίζονται σε πέντε πυλώνες: Διεθνοποίηση (€34.5 εκατ.), Έρευνα (€30 εκατ.), Συνεργασία & Μεταφορά Γνώσης (€33.6 εκατ.), Καινοτομία (€34 εκατ.) και Ενδυνάμωση Δομών και Ικανοτήτων (€16.9 εκατ.). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσιάστηκε, τα προγράμματα για κάθε πυλώνα θα ανακοινώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2021 – 2027 σε ξεχωριστές προσκλήσεις.

 

«Στόχος μας», ανέφερε ο Επικεφαλής Επιστήμονας, «είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του οικοσυστήματός μας, να ενδυναμώσουμε την ερευνητική αριστεία και την παραγωγή γνώσης ως μοχλού ανάπτυξης της καινοτομίας, να ενισχύσουμε περαιτέρω την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στόχο τον θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, να διευρύνουμε τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα της νέας γενιάς, να αναπτύξουμε και να αναβαθμίσουμε ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές, να εντείνουμε τις συνεργασίες μεταξύ του ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και να υποστηρίξουμε τη μεταφορά γνώσης και κατ’ επέκταση την εμπορική αξιοποίησή της. Ψηλά στις στοχεύσεις μας βρίσκονται ακόμη, η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και η αύξηση του αριθμού των εταιρειών που καινοτομούν καθώς επίσης και η καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας».

 

«Πετυχαίνοντας όλα τα πιο πάνω», πρόσθεσε ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος, «η έρευνα και καινοτομία καθίσταται οριζόντιος πυλώνας ανάπτυξης, με τρόπο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δυναμική της Κύπρου στη διεθνή σκηνή, με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και κοινωνία της χώρας μας».

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΙδΕΚ, όπως το Innovation Factory, τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» καθώς και το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στους ερχόμενους μήνες. Όπως εξήγησε ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος, «πέραν της προκήρυξης των νέων Προγραμμάτων, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με αρμόδια υπουργεία και φορείς, ενώ προχωρούμε στην υιοθέτηση πλάνου για εισαγωγή μέτρων στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας από δημόσιους φορείς. Επιπλέον, μέσα από στοχευμένες δράσεις, στοχεύουμε στην περαιτέρω δικτύωση και προώθηση του οικοσυστήματός μας στο εξωτερικό».

 

***

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.