Ερευνητικό Κέντρο SESAME – SYNCHROTRON-LIGHT FOR EXPERIMENTAL SCIENCE AND APPLICATIONS IN THE MIDDLE EAST

To Ερευνητικό Κέντρο SESAME – SYNCHROTRON-LIGHT FOR EXPERIMENTAL SCIENCE AND APPLICATIONS IN THE MIDDLE EAST ανακοινώνει ότι δέχεται τώρα προτάσεις για τις τρεις beamline γραμμές του (BM02-IR, BM08-XAFS/XRF και ID09-MS) για την περίοδο χρήσης που ξεκινά από την 01 Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

 

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2022, στις 15:00 (ώρα Ιορδανίας).

 

Πριν υποβάλουν μια πρόταση, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες ενθαρρύνονται να συζητήσουν τις τεχνικές δυνατότητες των οργάνων και να επικοινωνήσουν με τους επιστήμονες του SESAME Gihan Kamel ([email protected]), Messaoud Harfouche ([email protected]) και Mahmoud Abdellatief ([email protected]) για προτάσεις που σχετίζονται με τις ακτίνες IR, XAFS/XRF και MS αντίστοιχα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals-2