Εργαστήριο: «Χρηματοδοτήσεις Lump-sum στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, 09.00 – 13.00 & Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 09.00 – 13.00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 9 Νοεμβρίου 2022 και επαναλαμβάνει στις 16 Νοεμβρίου 2022, μεταξύ των ωρών 09.00 με 13.00, εργαστήριο με θέμα τις: «Χρηματοδοτήσεις Lump-sum στον Ορίζοντα Ευρώπη».

 

Το εργαστήριο έχει στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών για τη μέθοδο χρηματοδότησης έργων «Lump-sum» («κατ’ αποκοπήν ποσό»), η οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρέως στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» από τις Προσκλήσεις του 2023 και εντεύθεν.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια, την ημερήσια διάταξη και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο ΕΔΩ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν έγκαιρα, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»:

 

κ. Χριστάκη Θεοχάρους στο τηλέφωνο: 22205029 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και

κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 220205030 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].