Εργαστήριο: «Χρηματοδοτήσεις Lump-sum στον Ορίζοντα Ευρώπη» Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 – 13:30

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 22 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ των ωρών 09:00 και 13:30, εργαστήριο με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις Lump-sum στον Ορίζοντα Ευρώπη».

Το εργαστήριο έχει στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών για τη μέθοδο χρηματοδότησης έργων «Lump-sum» («κατ’ αποκοπήν ποσό»), η οποία θα χρησιμοποιείται ευρέως στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» από τις Προσκλήσεις του 2023 και εντεύθεν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο εργαστήριο, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo εργαστήριo είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο εδώ.  Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΙδΕΚ και Εθνικά Σημεία Επαφής για Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: