Τελευταίες Διαθέσιμες Θέσεις – Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων ERC Advanced Grant 8 Φεβρουαρίου, 09:00-17:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 8 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 – 17:00, εργαστήριο συγγραφής προτάσεων ERC Advanced Grant (AdG) με φυσική παρουσία στη Λευκωσία.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους ερευνητές που ετοιμάζουν προτάσεις ERC AdG στο πλαίσιο των προσκλήσεων 2023 ή 2024/25, πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή, μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή συμβούλων της εταιρίας Enspire Ltd, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα ERC, με τη μορφή του course ERC Beyond που προσφέρει η εταιρία και θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις για τα ERC AdG (ιδιαιτερότητες, επιλεξιμότητα, προφίλ υποψηφίου/υποψήφιας,χαρακτηριστικά έργου κλπ), έχοντας παρακολουθήσει παλαιότερες εκδηλώσεις του ΙδΕΚ ή/και έχοντας μελετήσει τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

Για τη συμμετοχή πρέπει να γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC, κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος εγγραφής. Σημειώνεται ότι ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και ενδέχεται να γίνει επιλογή των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.