Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων “ERC Starting Grant 2021” Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εργαστήριο συγγραφής προτάσεων για την Πρόσκληση “ERC Starting Grant 2021” την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 10:00 π.μ. – 13:00, διαδικτυακά μέσω ZOOM. Σημειώνεται ότι, η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια εισαγωγικής ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2021.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στους ερευνητές που ετοιμάζουν προτάσεις ERC Starting Grant υποστήριξη, προσφέροντας πιο πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης πρότασης, θα δοθούν συμβουλές για το περιεχόμενο των διαφορετικών μερών της πρότασης, θα αναλυθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, θα συζητηθούν συχνοί λόγοι απόρριψης και συχνά θέματα προβληματισμού. Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις για τα ERC Starting Grants (ιδιαιτερότητες, επιλεξιμότητα, προφίλ ιδανικού υποψηφίου / ιδανικής υποψήφιας, απαιτούμενα χαρακτηριστικά προτεινόμενου έργου κλπ), έχοντας παρακολουθήσει την προαναφερθείσα ενημερωτική ημερίδα ή παρόμοιες εκδηλώσεις ή/και έχοντας μελετήσει σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση πριν την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Σημείο Επαφής (δείτε ακολούθως για στοιχεία επικοινωνίας).

 

Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Τα ERC Starting Grants

Τα ERC Starting Grants απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με 2 έως 7 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), κάθε εθνικότητας και ηλικίας, οι οποίοι διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση ύψους μέχρι €1,5 εκ. για 5 έτη, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία. Η προθεσμία υποβολής για την Πρόσκληση ERC Starting Grant του 2021 είναι προς το παρόν η 24η Μαρτίου 2021, αν και συστήνεται παρακολούθηση των εξελίξεων ενόψει της επίσημης προ-ανακοίνωσης της Πρόσκλησης στις αρχές Φεβρουαρίου 2021. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα & Καινοτομία 2021-2027 HORIZON EUROPE.

 

Ομάδα στόχος της εκδήλωσης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές / ερευνήτριες στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους που ετοιμάζουν προτάσεις ERC Starting Grant.

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: εγγραφή. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).